Bygningsafsætning

Bygningsafsætning

Før et byggeri igangsættes er en landinspektør den hyppigst benyttede fagmand til at foretage afsætning af sokkel. Landinspektøren tilvejebringer godkendte planer og opdateret tegningsmateriale, men sørger også for, at der foreligger en overensstemmende byggetilladelse fra kommunen.

Overensstemmelse skal der også være mellem mål, koordinater og tegningsmateriale. Derudover sørger landinspektøren indledningsvis for iagttagelse af lovgivningens bestemmelser, servitutter, lokalplan og fysisk planlægning i øvrigt. Efter det forudgående kontorarbejde udføres bygningsafsætningen på byggepladsen fra en totalstation og der sættes "søm på galger" eller "søm på pæle".

Landinspektørfirmaet, der udfører bygningsafsætning, opererer efter dette kendte arbejdsprincip: "Inden bygningsafsætning foretages, påhviler det landinspektøren at sikre sig, at der foreligger et entydigt grundlag for afsætningen, og at det er klart, hvad afsætningen skal omfatte. I den udstrækning, der er uklarhed eller opstår tvivlsspørgsmål under selve afsætningen, påhviler det landinspektøren at søge forholdet afklaret."

Efter hver bygningsafsætning foretages rutinemæssigt en grundig kontrolmåling.

Online bestil matrikelkort
Gå til forsiden

Send www.laurberg.dk til en bekendt Printervenlig side

Besked til kontoret

Konverter et areal

Anfør areal & klik

MatrikelkortPRAKTISERENDE LANDINSPEKTØR ASGER LAURBERG - TULIPANVEJ 6 - 9640 FARSØ - TLF. 9863 1422 - ASGER@LAURBERG.DKMatrikelkort

BYGNINGSAFSÆTNING
Afsætning af sokkel før byggeri ?
Vi bestilles på ( 9863 1422
Luk