Fysisk planlægning

Fysisk planlægning

I forbindelse med bl.a. påtænkt byggeri og omlægning af jorder sørger landinspektørfirmaet for at undersøge, om der ifølge planloven, regionplan og lokalplan er noget til hinder for en gennemførelse.

Planloven er en såkaldt rammelov og har som mål at sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Den fysiske planlægning fastlægger rammerne for opførelse af bygninger, anvendelse af arealer, anlæg af veje, med mere. Bevarelse af byernes kvaliteter, beskyttelse af landskaber og miljøhensyn indgår i stigende grad i den fysiske planlægning.

  • Lokalt i kommunerne
  • Regionalt i amterne
  • Nationalt i Miljø- og Energiministeriet
Arbejdsdelingen og ansvaret imellem disse myndigheder er reguleret i planloven.

Danmark er inddelt i by- og landzoner samt sommerhusområder. Formålet med inddelingen er at bevare det åbne land og sikre, at byudviklingen sker der, hvor den er mest hensigtsmæssig i forhold til offentlig service, blandt andet trafikbetjeningen.Online bestil matrikelkort
Gå til forsiden

Send www.laurberg.dk til en bekendt Printervenlig side

Besked til kontoret

Konverter et areal

Anfør areal & klik

MatrikelkortPRAKTISERENDE LANDINSPEKTØR ASGER LAURBERG - TULIPANVEJ 6 - 9640 FARSØ - TLF. 9863 1422 - ASGER@LAURBERG.DKMatrikelkort