Matrikulære opgaver

Matrikulære opgaver

Kort- og Matrikelstyrelsen registrerer og ajourfører alle faste ejendomme i Danmark i en fortegnelse, der i daglig tale kaldes "matriklen". Ajourføringen sker på grundlag af matrikulære sager indsendet af praktiserende landinspektører.

Matrikulære opgaver som f.eks. skelafsætning, udstykning og omlægning af areal udføres af en praktiserende landinspektør efter at forundersøgelser, opmåling og kontakt til myndigheder er sket.

Typiske matrikulære opgaver:

Rådgivning om ejendomsforhold gives af den praktiserende landinspektør, før det matrikulære arbejde udføres.


Online bestil matrikelkort
Gå til forsiden
Send www.laurberg.dk til en bekendt Printervenlig side

Besked til kontoret

Konverter et areal

Anfør areal & klik

MatrikelkortPRAKTISERENDE LANDINSPEKTØR ASGER LAURBERG - TULIPANVEJ 6 - 9640 FARSØ - TLF. 9863 1422 - ASGER@LAURBERG.DKMatrikelkort