Servitutter & Deklarationer

Tinglysning af aftaler (servitutter)

Mundtlige aftaler mellem ejere af forskellige ejendomme kan let forsvinde ud i den blå luft, hvis en ejendom får ny ejer. Psst væk.

Derfor kan der være en sikkerhed i at lade en aftale mellem ejeren af en ejendom og andre tinglyse.

En aftale kan tinglyses, hvis aftalen stifter (forandrer eller ophæver) en ret over ejendommen, som forpligter ejendommen ud over den pågældende ejers ejertid.

Aftalen kan f.eks. dreje sig om tilladelse til kørsel eller fremtidige bygningers placering på grunden, herunder byggeretligt skel m.m.

Aftalen tinglyses på baggrund af en deklaration med et tinglysningsrids udfærdiget af en praktiserende landinspektør. På deklarationen skal være angivet en eller flere påtaleberettigede. Det er den påtaleberettigede, der skal godkende ændringer, rykninger, eller aflysning.

Når aftalen er tinglyst, foreligger der en servitut.

På tinglysningskontoret er der til hver ejendom knyttet en aktmappe, hvor en papirkopi af de tinglyste dokumenter, herunder servitutter, opbevares.

Online bestil matrikelkort
Gå til forsiden

Send www.laurberg.dk til en bekendt Printervenlig side

Besked til kontoret

Konverter et areal

Anfør areal & klik

MatrikelkortPRAKTISERENDE LANDINSPEKTØR ASGER LAURBERG - TULIPANVEJ 6 - 9640 FARSØ - TLF. 9863 1422 - ASGER@LAURBERG.DKMatrikelkort